Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

1069/1983
Lag om strålsäkerhetscentralen
1067/1983
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta
1066/1983
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1984 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1065/1983
Päätös vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1063/1983
Asetus lennätinmaksuista
1062/1983
Asetus puhelinmaksuista
1061/1983
Laki Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen annetun lain kumoamisesta
1060/1983
Päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista sekä niiden merkinnöistä ja myrkkyluokituksesta
1057/1983
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista
1036/1983
Asetus Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastonhoitajan viran kelpoisuusehdoista
1035/1983
Evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslaki
1033/1983
Laki Oulun yliopistosta
1030/1983
Päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
1024/1983
Asetus tutkimusvähennyksestä valtionverotuksessa
1023/1983
Laki tutkimusvähennyksestä valtionverotuksessa
1021/1983
Päätös niistä vuonna 1984 järjestettävistä taidekilpailuista, joista saatuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tuloiksi
1020/1983
Päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1019/1983
Päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta
1018/1983
Asetus luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hoidosta ja hallinnasta
1016/1983
Förordning om farledsavgift
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.