Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

1015/1983
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion polttoainekeskuksen hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle
1013/1983
Laki eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
1012/1983
Päätös valtion raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1010/1983
Barnskyddsförordning
1009/1983
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
1007/1983
Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta raha-automaattiasetukseen
1006/1983
Raha-arpajaisasetus
1001/1983
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
995/1983
Lag om geologiska forskningscentralen
994/1983
Asetus keskitetysti hyväksyttyjen rakennustuotteiden ja virallisen tarkastusjärjestelmän vastavuoroista hyväksymistä koskevien pohjoismaisten suuntaviivojen voimaansaattamisesta
993/1983
Asetus Suomen hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välisen kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
992/1983
Asetus Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
991/1983
Laki Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
990/1983
Päätös sokerin tullin väliaikaisesta poistamisesta
987/1983
Asetus Teollistamisrahasto OY:n lainojen valtion takauksista
969/1983
Militär disciplinförordning
964/1983
Militär rättegångsförordning
963/1983
Förordning om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott
962/1983
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
952/1983
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.