Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

1155/1983
Skattestyrelsens beslut angående förskottsinnehållning på lön, prestationer som avses i 5 och 6 § lagen om förskottsuppbörd samt på prestationer enligt lagen om lönegaranti
1154/1983
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1983
1153/1983
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
1152/1983
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och kommuners skärgårdsdelar
1148/1983
Förordning om upphävande av förordningen om statens bränslecentral
1142/1983
Lag om reglering av personalens ställning vid folkhälsoinstitutets regionalinstitut då skötseln av dess uppgifter övertas av kommun eller kommunalförbund
1141/1983
Förordning om geologiska forskningscentralen
1133/1983
Statsrådets beslut om grunderna för statsandel för veterinärsarvoden och resekostnadsersättningar
1132/1983
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens köttkontrollanstalts prestationer
1131/1983
Förordning om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer
1129/1983
Förordning om vårdanstalter som avses i 42 a § folkpensionslagen
1125/1983
Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift och försäkrads folkpensions- och sjukförsäkringspremie för år 1984
1117/1983
Lag om storleken av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie under är 1984
1114/1983
Förordning om avgifter för den utbildning i företagsledning i små och medelstora företag som anordnas av handels- och industriministeriet
1112/1983
Förordning angående statsborgen för Ajokki Oy:s Iån
1111/1983
Förordning angående statsborgen för Imatran Voima Oy:s utländska och inhemska lån
1110/1983
Förordning angående statsborgen för Oy Sisu-Auto Ab:s Iån
1109/1983
Förordning om bringande i kraft av det med Sovjetunionen uppgjorda protokollet om sovjetiska organisationers deltagande i fiskodlingsåtgärder för bevarande av fiskbestånden i Enare träsk
1107/1983
Lag om ett undantag från byggnadslagen
1105/1983
Lag om säkerhetsupplagsavgift
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.