Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

1155/1983
Päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
1154/1983
Päätös vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1153/1983
Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
1152/1983
Päätös saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista
1148/1983
Asetus valtion polttoainekeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
1142/1983
Laki kansanterveyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi
1141/1983
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta
1133/1983
Päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista
1132/1983
Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista
1131/1983
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1129/1983
Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista
1125/1983
Laki vuodelta 1984 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta
1117/1983
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1984
1114/1983
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista
1112/1983
Asetus Ajokki Oy:n lainojen valtion takauksista
1111/1983
Asetus Imatran Voima Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
1110/1983
Asetus Oy Sisu-Auto Ab:n lainojen valtion takauksista
1109/1983
Asetus neuvostoliittolaisten järjestöjen osallistumisesta kalanviljelystoimenpiteisiin Inarinjärven kalakantojen säilyttämiseksi Neuvostoliiton kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1107/1983
eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin
1105/1983
Laki varmuusvarastointimaksusta
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.