Författningsändringsregister: 1981

Författningsändringar i nummerordning

1114 - 1083 1081 - 1053 1051 - 1020 1013 - 970 969 - 927 920 - 876 871 - 821 819 - 758 756 - 718 717 - 682 ...32 - 4

1114/1981
Statsrådets kanslis beslut om vissa öar och ögrupper som skall hänföras till den förstå baszonen
1113/1981
Statsrådets beslut om allmänna villkor för lån, som syftar till förbättring av exportprodukter och metoderna för framställning av sådana produkter
1112/1981
Statsrådets beslut om allmänna villkor för produktutvecklingslån
1111/1981
Statsrådets beslut om allmänna villkor för produktutvecklingsbidrag
1105/1981
Förordning om östersjölotsar
1104/1981
Förordning om förlängning av mandattiden för medlemmar och suppleanter i konstindustriella högskolans styrelse
1103/1981
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vid högskolor
1102/1981
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i neurologi vid Kuopio högskola
1101/1981
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i toxikologi vid Kuopio högskola
1097/1981
Förordning om inrättande, indragning och ändring av vissa tjänster och befattningar inom justitieministeriets förvaltningsområde
1096/1981
Ministeriets för inrikesärendena beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1982
1094/1981
Statsrådets beslut om tekniska inspektoratets besiktningsdistrikt och distriktsbyråernas förläggningsorter
1092/1981
Förordning om kommunalt sysselsättningsstöd
1091/1981
Förordning om bringande i kraft av betalningsavtalet med Bulgarien
1090/1981
Förordning om ikraftbringande och tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet
1089/1981
Förordning om upphävande av förordningen angående tillämpning av artikel 10 i det med Tyska Demokratiska Republiken ingångna avtalet om avvecklande av hindren för handeln på basen av ömsesidighet i fråga om förmåner och skyldigheter
1087/1981
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beräkning av årsarbetsförtjänst då olycksfallsersättning fastställs
1086/1981
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringspremie för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden under år 1982
1085/1981
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor under år 1982
1083/1981
Förordning om fiske, vilket under år 1982 bedrivs inom Finlands fiskezon av fiskefartyg från Sovjetunionen och Sverige
Författningsändringar i nummerordning

1114 - 1083 1081 - 1053 1051 - 1020 1013 - 970 969 - 927 920 - 876 871 - 821 819 - 758 756 - 718 717 - 682 ...32 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.