Författningsändringsregister: 1980

984/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om behovet av anläggningsplan för verksamhetsenheter för specialomsorger om utvecklingsstörda i vissa fall år 1981
983/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximibeloppen för vissa driftsutgifter vid verksamheter för specialomsorger om utvecklingsstörda år 1981
982/1980
Statsrådets beslut om byggnadshissar som användes vid persontransporter och om besiktning av dem
981/1980
Statsrådets beslut om maximibeloppen år 1981 för vissa driftskostnader vid vården av rusmedelsmissbrukare
979/1980
Förordning om delegationen för arbetslivsfrågor
929/1980
Förordning om avgifter för industrisekreterares prestationer
928/1980
Asetus valtion maatalouskemian laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
927/1980
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens hästförädlingsanstalts prestationer
926/1980
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens forskningsanstalts för lantbruksmaskiner prestationer
925/1980
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens kontrollanstalts för mjölkprodukter prestationer
924/1980
Förordning om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer
906/1980
Tullvärdeslag
903/1980
Förordning om avgifter till tekniska inspektoratet
902/1980
Förordning om avgifter som uppbäres för konstindustriella högskolans prestationer
901/1980
Förordning om häradsrätts sessionsdagbok
899/1980
Lag om Jyväskylä universitet
894/1980
Lag om handhavandet av sjörättsmål, sjöförklaringar och vissa andra i sjölagen avsedda ärenden samt fartygsregisterärenden i landskapet Åland
893/1980
Lag om förlängning av tillämpningstiden för lagen angående temporär ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet
890/1980
Finansministeriets beslut om upphävande av finansministeriets beslut angående arbetsbok för statens arbetare
889/1980
Finansministeriets beslut angående upphävande av finansministeriets beslut innefattande tilläggsbestämmelser om arbetsboken för person i arbets- eller läroavtalsförhållande till staten och om dess förande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.