Författningsändringsregister: 1980

828/1980
Statsrådets beslut om produktionsunderstöd för mjölk
826/1980
Statsrådets beslut om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna
824/1980
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter
823/1980
Statsrådets beslut angående omorganisation av vissa länsmansdistrikt
821/1980
Förordning om bringande i kraft av protokollet rörande luftfart med Amerikas Förenta Stater
820/1980
Förordning om bringande i kraft av ett protokoll rörande samarbete med Sovjetunionen inom området för den högsta utbildningen under åren 1980-1984
819/1980
Förordning om bringande i kraft av lufttrafikavtalet med Burma
818/1980
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av jordbruksjord vid beskattningen för år 1980
817/1980
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som under år 1980 erhållits av skogsbruk
816/1980
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som under år 1980 erhållits av renskötsel
815/1980
Statsrådets beslut innehållande allmän anvisning om skäliga hyror för bostäder med centralvärme på vissa orter
814/1980
Statsrådets beslut innefattande allmän anvisning beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheters hyror
813/1980
Statsrådets beslut angående ombildning av Kumo och Tyrvää härad
812/1980
Statsrådets beslut angående ombildning av Kumo och Tyrvää domsagor
810/1980
Jordbruksstyrelsens beslut om de viktigaste växtarternas sorter
803/1980
Handels- och industriministeriets beslut om justerarnas verksamhetsområden
801/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och 9 § 1 mom. lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
800/1980
Förordning om utövning av vissa sjukvårdsyrken
795/1980
Lag om kollektivmärken
794/1980
Lag om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.