Författningsändringsregister: 1980

793/1980
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1981
790/1980
Förordning om bringande i kraft av en ändring av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
789/1980
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Sverige angående anläggning och drift av en bro över Muonio älv vid Kolari
782/1980
Förordning om försvarsmaktens handräckning till polisen
781/1980
Lag om försvarsmaktens handräckning till polisen
779/1980
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av varde av husdjur vid beskattningen för år 1980
778/1980
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättning för lagring av matpotatis
777/1980
Statsrådets beslut om räntan för vissa jorddispositionslån
775/1980
Statsrådets beslut om sysselsättningsstöd för unga
774/1980
Förordning om friexemplar
772/1980
Statsrådets beslut om sänkning av priset på köpfoder
771/1980
Förordning om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen
770/1980
Förordning angående statsborgen för Valmet Ab:s utländska och inhemska lån
767/1980
Lag om vissa temporära undantagsstadganden i skattelagarna
764/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
762/1980
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
761/1980
Förordning om tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
759/1980
Förordning om bringande i kraft av en ändring av artikel 50 stycke a i konventionen angående internationell civil Iuftfart
758/1980
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Spanien om internationell landsvägstrafik
757/1980
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Spanien om internationell landsvägstrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.