Författningsändringsregister: 1980

Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 ...1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 674 - 640 639 - 601 598 - 564 ...20 - 6

756/1980
Justitieministeriets beslut om höjning av de lönebelopp, som skall vid utmätning undantags, till att motsvara förändringen av levnadskostnadsindexet
755/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 19 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, 10 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, 12 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare och 12 § 3 mom. lagen om pension för företagare avsedd dröjsmålsränta
754/1980
Statsrådets beslut angående storleken under år 1980 av den avgift varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
753/1980
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
744/1980
Lag angående upphävande av stadgandena om fattigprocent
740/1980
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler, som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
739/1980
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
737/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas i 9 § förordningen om pension för arbetstagare
734/1980
Statsrådets beslut om överföring av vissa tjänster inom sjöfartsväsendet
732/1980
Förordning om reglerande av Iitti domsagas förvaltning
731/1980
Förordning om avgifter för meteorologiska institutets prestationer
730/1980
Förordning angående vissa tjänsteregleringar inom sjöfartsväsendet
729/1980
Statsrådets beslut om ersättning, som betalas på grund av ändring av rätten att göra primärproduktavdrag
727/1980
Statsrådets beslut om fastställande av i 13 § 4 mom. lagen om statsandelar och -understöd samt lån åt kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
724/1980
Förordning om avgifter för geologiska forskningsanstaltens prestationer
723/1980
Trafikministeriets beslut angående de kommuner, på vilkas område uppbäres en lägre avgift för television
721/1980
Statsrådets beslut angående beloppet av transportstöd vid i 7 § 1 mom. lagen om regionalt transportstöd avsedda fartygstransporter
720/1980
Statsrådets beslut om gallringspremier för avlägsnande av mjölkkor med juverfel ur produktionen
719/1980
Statsrådets beslut om delegationen för gårdsbrukets utvecklingsfond
716/1980
Handels- och industriministeriets beslut om elförsörjningens samarbetsregioner
Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 ...1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 674 - 640 639 - 601 598 - 564 ...20 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.