Författningsändringsregister: 1980

Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 ...984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 674 - 640 639 - 601 598 - 564 563 - 535 ...20 - 6

705/1980
Förordning om bringande i kraft av ändringar i förteckningarna I och II i konventionen angående psykotropiska ämnen
704/1980
Förordning om bringande i kraft av ändringen i bilaga I i konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten
703/1980
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Sovjetunionen angående varuutbyte och betalningar under åren 1981-1985
702/1980
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen angående varuutbyte och betalning under åren 1981-1985
701/1980
Statsrådets beslut om maximibeloppet av investeringsreservering
700/1980
Statsrådets beslut om överföring av tjänster
699/1980
Förordning om trafikavgifter på statens flygstationer
696/1980
Förordning om Finlands författningssamling
695/1980
Undervisningsministeriets beslut angående beviljande av rätt att förrätta vigsel åt Finlands Svenska Baptistsamfund -benämnda religiösa samfund
694/1980
Statsrådets beslut om grunderna för statlig ersättning för försöksverksamhet som gäller lantbruksföretagares veckoledighet
693/1980
Förordning om industridistrikts distriktsbyrås rätt att bevilja vissa bidrag
692/1980
Posttrafikförordning
691/1980
Förordning om avgifter vid statens flygstationer
688/1980
Handels- och industriministeriets beslut om allmänt undantag från förordningen om kött och köttprodukter
685/1980
Förordning om ersättning för examina i finska och svenska språken
684/1980
Handels- och industriministeriets beslut om centralantennanläggningar
682/1980
Statsrådets beslut om prissänkningsavgift för smör
681/1980
Statsrådets beslut om stabilisering av prisnivån för matpotatis
679/1980
Statsrådets beslut angående räntan på vissa bostadslån
676/1980
Statsrådets beslut om uppbörd av investeringsskatt
Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 ...984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 674 - 640 639 - 601 598 - 564 563 - 535 ...20 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.