Författningsändringsregister: 1980

Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

1080/1980
Förordning om högskoleexamina och -studier på teaterområdet
1078/1980
Förordning om bringande i kraft av tilläggsavtalet till avtalet om en nordisk industrialiseringsfond för Island
1077/1980
Förordning om bringande i kraft av det med Europeiska kol- och stålgemenskapen med anledning av Greklands anslutning till gemenskapen ingångna tilläggsprotokollet
1076/1980
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det med Europeiska kol- och stålgemenskapen med anledning av Greklands anslutning till gemenskapen uppgjorda tilläggsprotokollet
1075/1980
Förordning om bringande i kraft av det med Europeiska ekonomiska gemenskapen med anledning av Greklands anslutning till gemenskapen ingångna tilläggsprotokollet
1074/1980
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det med Europeiska ekonomiska gemenskapen med anledning av Greklands anslutning till gemenskapen uppgjorda tilläggsprotokollet
1073/1980
Skattestyrelsens beslut angående den innehållningstabell, som bör tillämpas i det fall, som nämnes i 13 § 4 mom. lagen om förskottsinnehållningskod
1072/1980
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1980
1071/1980
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1981
1070/1980
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1980
1069/1980
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler, som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
1068/1980
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
1067/1980
Finansministeriets beslut om höjande av den inkomst som skall läggas till grund för det förskott som bör uppbäras under år 1981
1066/1980
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av vissa förmåner som hör till lantbrukslägenhet vid beskattningen för år 1980
1065/1980
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om undantagande av vissa områden för jaktvårdsändamål
1064/1980
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om grunderna för beräkningen av ekonomisk förlust, som jordägaren förorsakas av inrättande av naturskyddsområde
1062/1980
Statsrådets beslut angående minimipris och riktpris för strömming, vassbuk och mört, som marknadsföres under år 1981
1061/1980
Förordning om sommartid under år 1981
1060/1980
Lag om Kouvola institution för översättarutbildning vid Helsingfors universitet
1059/1980
Lag om statens övertagande av språkinstituten
Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.