Författningsändringsregister: 1980

Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

1058/1980
Lag angående bringande i kraft av lagen om Åbo Akademi
1057/1980
Lag om Åbo Akademi
1054/1980
Statsrådets beslut angående grunderna för det tilläggsunderstöd som beviljas yrkesläroanstalter inom utvecklingsområdena för de årliga driftskostnaderna
1052/1980
Förordning om inrättande av en tjänst vid undervisningsministeriet
1051/1980
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid högskolor
1050/1980
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelser
1049/1980
Förordning om inrättande av en tjänst vid ministeriet för inrikesärendena
1048/1980
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid gränsbevakningsväsendet samt ändring av förteckningen över tjänster och befattningar vid gränsbevakningsväsendet
1047/1980
Förordning om inrättande, indragning och ändring av vissa tjänster och befattningar vid justitiekanslersämbetet samt inom justitieministeriets förvaltningsområde
1046/1980
Lag om kommunala och privata yrkesläroanstalters direktioner
1045/1980
Lag om kulturverksamhet i kommunerna
1043/1980
Förordning om inrättande och indragning av tjänster inom utrikesförvaltningen
1039/1980
Förordning om avgifter som uppbärs för vissa prestationer, utförda av statens forskningsanstalt för mjölkhushållning
1036/1980
Lag om statens spannmålsförråd
1033/1980
Republikens Finland statsförslag för år 1981
1031/1980
Förordning om ansvarighet för oljeskador
1029/1980
Lag om räntestöd åt Finlands Exportkredit Ab vid utländsk upplåning
1028/1980
Lag om farledsavgift
1025/1980
Statsrådets beslut om återbäring av accis på i busstrafik använd dieselolja
1024/1980
Statsrådets beslut om villkor på vilka vissa produkter befrias från accis
Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.