Författningsändringsregister: 1980

Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

1022/1980
Förordning om accisåterbäring på vissa produkter
1021/1980
Förordning om bränsleaccis
1020/1980
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid finansministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
1019/1980
Förordning angående statsborgen för Outokumpu Oy benämnda bolags utländska och inhemska lån
1014/1980
Arbetarskyddsstyrelsens beslut angående tillverkning av sprängämne på arbetsplats
1013/1980
Arbetskraftsministeriet beslut angående tillämpning av förordningen om sysselsättning
1011/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om behovet av anläggningsplan för hälsovårdscentraler eller sjukvårdsinrättningar i vissa fall år 1981
1010/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximibeloppen för vissa driftskostnader vid hälsovårdscentraler och sjukvårdsinrättningar år 1981
1008/1980
Statsrådets beslut om prissänkningsavgift för smör
1007/1980
Statsrådets beslut om spannmålsforskningskommissionens forskningslaboratoriums kontrollavgifter
1005/1980
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut angående undantag från bestämmelser som utfärdats om mjölkens försäljningstid med stöd av lagen om mjölkkontroll (558/46)
1003/1980
Statsrådets beslut angående gruppering av kommunerna för utbetalning av frontmannapension
1002/1980
Statsrådets beslut angående gruppering av kommunerna för utbetalning av understöd enligt folkpensionslagen
1001/1980
Statsrådets beslut angående avtal om avbrytande av hönsäggsproduktion
1000/1980
Förordning angående statens radiofond
997/1980
Lag om ägobyte mellan staten och Varmans Ab
995/1980
Trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften
994/1980
Förordning om avgifter för besiktning av centralantennanläggningar
993/1980
Förordning om avgifter för besiktning av hissar
985/1980
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada ådragen i militärtjänst avsedd markbelopp
Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.