Författningsändringsregister: 1978

922/1978
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
921/1978
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1978
919/1978
Laki vuodelta 1979 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta
918/1978
Laki työntekijäin eläkelain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun väliaikaisesta alentamisesta vuonna 1979
915/1978
eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin
914/1978
Laki vuoden 1978 veronpalautusten maksamisen lykkäämisestä
912/1978
Laki vuoden 1979 toimitettavasta valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
911/1978
Statsrådets beslut om rådgivande nämnden för statens bolag
908/1978
Arpajaisveroasetus
904/1978
Förordning om förskottsuppbörd.
903/1978
Förordning om skatteuppbörd.
902/1978
Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
901/1978
Päätös eräiden ulosmittaamatta jätettävien palkan määrien korottamisesta elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi
900/1978
Päätös teknillisen tarkastuslaitoksen tarkastuspiireistä ja piiritoimistojen sijoituspaikoista
897/1978
Asetus Postipankin Turkin valtiolle myöntämän lainan valtion takauksesta
892/1978
Laki Suomen elokuva-arkistosta annetun lain voimaansaattamisesta
891/1978
Laki Suomen elokuva-arkistosta
890/1978
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
889/1978
Päätös vuoden 1978 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista
888/1978
Päätös vuoden 1978 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain soveltamisesta eräissä Hämeen, Kymen ja Vaasan läänien kunnissa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.