Författningsändringsregister: 1978

886/1978
Asetus oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata
884/1978
Asetus elokuvanäytäntöjen valvontaan liittyvistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen kumoamisesta
882/1978
Laki pelastushallinnon koulutuskeskuksesta
881/1978
Asetus kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan , mukaan lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
880/1978
Laki kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
879/1978
Päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista
878/1978
Päätös työntekijäin eläkelain 19 §:n 1 momentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 4 momentissa, maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n 2 momentissa ja yrittäjien eläkelain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun viivästymiskoron määräämisestä
876/1978
Päätös poikkeuksista teollisuuden vesiensuojelulainojen yleisiin ehtoihin
875/1978
Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
874/1978
Asetus ympäristönmuuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
870/1978
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1978
869/1978
Laki vuoden 1978 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista
863/1978
Asetus työajasta valtion virastoissa ja laitoksissa eräinä lauantaipäivinä annetun asetuksen kumoamisesta sekä työajasta ja vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa annetun asetuksen muuttamisesta
862/1978
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
858/1978
Laki maistraatin virkojen järjestelystä eräissä tapauksissa
848/1978
Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
847/1978
Päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
846/1978
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
845/1978
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Haapajärven kaupungista Pyhäjärven kuntaan
844/1978
Asetus vuodelta 1977 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.