Författningsändringsregister: 1978

841/1978
Asetus posti- ja lennätinlaitoksen eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
839/1978
Asetus Rovaniemen hovioikeuden perustamisesta
837/1978
Laki tieteellisten seurain kirjastosta valtion palvelukseen siirtyvän henkilökunnan aseman järjestämisestä
836/1978
Laki eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettävistä korkotukilainoista
834/1978
Päätös saaristoliikenteen harjoittamiseen myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
833/1978
Päätös liikevaihtoveron palauttamisesta voin hinnanalennusmaksuista maksuvelvollisille aiheutuvan ylimääräisen liikevaihtoverorasituksen korvaamiseksi
831/1978
Päätös linja-autoliikenteessä käytettävän dieselöljyn valmisteveron palauttamisesta
830/1978
Asetus lunastusten ja toimituspalkkioiden perimisen lakkauttamisesta eräissä tuomiokunnissa ja eräiden tuomiokuntain hoidon järjestämisestä
829/1978
Asetus virkamieseläkkeistä annetun lain mukaisen korkeimman täyden eläkkeen määrästä 1 päivästä syyskuuta 1978 lukien
828/1978
Laki Karjalan kannaksen rahaston varojen käyttämisestä annetun lain kumoamisesta
827/1978
Laki Karjalan kannaksen rahastosta annetun lain kumoamisesta
822/1978
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
817/1978
Talletusten verohuojennuslaki
816/1978
Laki aluevaihdosta valtion ja Suonenjoen kaupungin välillä
815/1978
Päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
814/1978
Päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
813/1978
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan lapsen kotikunnan on suoritettava korvausta vieraalle kunnalle tämän kunnan peruskoulua tai sitä korvaavan yksityisen oppikoulun peruskoulua vastaavaa luokkaa käyvästä oppilaasta
812/1978
Päätös eräiden maankäyttölainojen korosta
811/1978
Päätös korkopalkkio- ja säästöpalkintotalletuksista annetun lain mukaisten säästöpalkintojen suuruudesta vuodelta 1978 suoritettavassa arvonnassa
810/1978
Asetus automaattisten palonilmaisulaitteiden tarkastusmaksujen perusteista

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.