Författningsändringsregister: 1978

Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...316 - 285 284 - 244 243 - 207 206 - 177 174 - 141 140 - 99 98 - 75 74 - 48 47 - 28 27 - 3

27/1978
Päätös kuntajaon muutoksesta Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen, Juankosken, Siilinjärven ja Leppävirran kuntien välillä sekä rajan määräämisestä eräiltä osin Vehmersalmen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä
26/1978
Asetus metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
25/1978
Asetus sisäasiainministeriön peruspalkkaisen notaarin toimen lakkauttamisesta
21/1978
Laki valtiokonttorin oikeudesta myöntää helpotuksia ja vapautuksia valtiolle tulevien maksujen ja korvausten suorittamisesta
18/1978
Laki valtiokonttorista
16/1978
Asetus valitusoikeuden kieltämisestä kevään 1977 tulvavahinkojen korvaamista koskevista vesihallituksen päätöksistä
15/1978
Päätös kevään 1977 tulvavahinkojen korvaamisesta
14/1978
Asetus valtion henkilöstömenoja koskevista eräistä väliaikaisista toimenpiteistä annetun asetuksen kumoamisesta
13/1978
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta sekä rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien luettelon muuttamisesta
12/1978
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain voimaansaattamisesta
11/1978
Laki näkövammaisten kirjastosta
10/1978
Päätös sika- ja kanataloustuotannon väliaikaisesta rajoittamisesta
9/1978
Asetus Suomen Kiinteistöpankki Oy:n, Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n ja Suomen Teollisuuspankki Oy:n yhteisvastuullisesti ottamien ulkomaisten lainojen vakuudeksi annettavista valtion takauksista
8/1978
Asetus Imatran Voima Osakeyhtiön ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
7/1978
Asetus eräiden taloudellisen kehityksen turvaamisesta annetussa laissa tarkoitettujen tekojen rankaisemisesta
6/1978
Laki sianlihan lisätystä markkinoimismaksusta
5/1978
Laki metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
4/1978
Laki laivanvarustustoiminnan veronhuojennuksista
3/1978
Laki lykkäyksen myöntämisestä maatilatalouden harjoittajille vuodelta 1976 toimitetun verotuksen veronkannossa
Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 ...316 - 285 284 - 244 243 - 207 206 - 177 174 - 141 140 - 99 98 - 75 74 - 48 47 - 28 27 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.