Författningsändringsregister: 1978

Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 1111 - 1082 1081 - 1038 1029 - 1002 1001 - 962 961 - 928 922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 ...27 - 3

1111/1978
Päätös merimiesveron suorittamisesta vuonna 1979 sekä tammikuulta liikaa suoritetun merimiesveron oikaisemisesta
1110/1978
Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1979 sovellettavasta pidätystaulukosta
1109/1978
Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1108/1978
Päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan palkasta tehtävästä vähennyksestä
1107/1978
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1979 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1106/1978
Päätös vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1105/1978
Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
1104/1978
Päätös tullipiireistä
1103/1978
Päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1102/1978
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
1101/1978
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn luottosopimuksen voimaansaattamisesta
1100/1978
Asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1099/1978
Asetus Maailmanpostiliiton perussopimuksen toisen lisäpöytäkirjan sekä liiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1098/1978
Laki maidon ja sianlihan markkinoimismaksusta
1094/1978
Lag om investeringsreserveringar.
1089/1978
Päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun markkamäärän tarkistamisesta
1087/1978
Päätös radiolaitteiden rakentamisesta ja käyttämisestä sekä tarkastamisesta suoritettavista maksuista
1086/1978
Asetus terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamien toimenpidepalkkioiden huomioon ottamisesta eläkkeen perusteena olevana palkkana
1083/1978
Asetus peruskoulun opinto-ohjaajan tutkintoon johtavan koulutuksen väliaikaisesta järjestämisestä Helsingin yliopistossa
1082/1978
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista
Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 1111 - 1082 1081 - 1038 1029 - 1002 1001 - 962 961 - 928 922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 ...27 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.