Författningsändringsregister: 1978

Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 1111 - 1082 1081 - 1038 1029 - 1002 1001 - 962 961 - 928 922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 ...27 - 3

1029/1978
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1028/1978
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
1027/1978
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1026/1978
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
1021/1978
Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
1020/1978
Päätös vuoden 1979 aikana markkinoitavan silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1019/1978
Päätös tärkkelysteollisuusperunan tuotantopalkkiosta
1016/1978
Päätös maidon tuotantoavustuksista
1015/1978
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
1014/1978
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
1011/1978
Laki aluevaihdosta valtion ja Teollisuuden Voima Oy- Industrins Kraft Ab:n välillä
1010/1978
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollosta
1009/1978
Päätös työnantajan velvollisuudeksi säädetystä työterveyshuollosta
1008/1978
Asetus Albanian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
1007/1978
Asetus Tansanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1006/1978
Laki Tansanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1005/1978
Asetus Romanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1004/1978
Laki Romanian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1003/1978
Asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1002/1978
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Författningsändringar i nummerordning

1144 - 1112 1111 - 1082 1081 - 1038 1029 - 1002 1001 - 962 961 - 928 922 - 888 886 - 844 841 - 810 809 - 761 ...27 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.