Författningsändringsregister: 1978

1001/1978
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1979
999/1978
Päätös julkisten kaupanvahvistajien annettaviksi ohjeiksi maanhankintaluvan hakemista varten maa- ja metsätalousmaan kaupassa
998/1978
Päätös alueellisesta kuljetustuesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrän korottamisesta
995/1978
Asetus Suomen Teollisuuspankki Oy:n, Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n sekä Suomen Kiinteistöpankki Oy:n ulkomaisten kunnallislainojen valtion takauksista
994/1978
Asetus Kemijoki Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
992/1978
Laki vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista
991/1978
Päätös ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuvien luetteloinnista
990/1978
Päätös sähkölaitosten tarkastuksesta
989/1978
Päätös Turun, Vaasan, Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeuspiirien kielellisestä jaotuksesta
988/1978
Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista
987/1978
Asetus työterveyshuoltolaissa tarkoitetusta yrittäjästä ja muusta omaa työtään tekevästä
986/1978
Asetus alkoholijuomien anniskelusta kansainvälisessä yhdysliikenteessä olevassa junassa
984/1978
Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista
979/1978
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain soveltamisen jatkamisesta
978/1978
Päätös palkkiotalletuslain mukaisten säästöpalkintojen suuruudesta vuodelta 1979 toimitettavassa arvonnassa
971/1978
Laki eräiden tuotannollisten investointien hankintamenojen poikkeuksellisesta vähentämisestä verotuksessa
965/1978
Päätös kahden tilan siirtämisestä Kangasalan kunnasta Valkeakosken kaupunkiin
964/1978
Päätös erään tilanosan ja eräiden alueiden siirtämisestä Sotkamon kunnasta Kajaanin kaupunkiin ja kahden tilanosan ja eräiden alueiden siirtämisestä Kajaanin kaupungista Sotkamon kuntaan
963/1978
Päätös vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
962/1978
Päätös teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.