842/1976

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Upphövda: 1426/2001 Viitetiedot
Förvaltningsområde: Social- och hälsovårdsministeriet

Ändringar

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.