Författningsändringsregister: 1975

Författningsändringar i nummerordning

1097 - 1060 1052 - 1022 1020 - 982 976 - 943 941 - 906 905 - 870 869 - 833 832 - 806 803 - 759 758 - 717 ...11 - 3

941/1975
Oikeusministeriön päätös yleisten alioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa
936/1975
Förordning om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt
933/1975
Päätös kuoreen ja muikun kalastuksesta eräillä vesistöalueilla
932/1975
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1976
931/1975
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
930/1975
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
926/1975
Asetus lunastusten ja toimituspalkkioiden perimisen lakkauttamisesta eräissä tuomiokunnissa ja eräiden tuomiokuntien hoidon järjestämisestä
924/1975
Laki asunto- ja elinkeinotutkimuksesta
921/1975
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä
920/1975
Päätös kehitysalueella sijaitseville ammatillisille oppilaitoksille vuotuisiin ylläpitokustannuksiin myönnettävän lisäavustuksen perusteista
919/1975
Fiskeriinkomstförordning
916/1975
Päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tuonnin yhteydessä kannettavasta väliaikaisesta erityismaksusta
915/1975
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
914/1975
J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1976
912/1975
Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
911/1975
Päätös siian alimmasta mitasta Vaasan läänin alueella
910/1975
Päätös sairausvakuutuslain 11 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen taksojen perusteista
909/1975
Päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
908/1975
Päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
906/1975
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1975
Författningsändringar i nummerordning

1097 - 1060 1052 - 1022 1020 - 982 976 - 943 941 - 906 905 - 870 869 - 833 832 - 806 803 - 759 758 - 717 ...11 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.