Författningsändringsregister: 1975

Författningsändringar i nummerordning

1097 - 1060 ...905 - 870 869 - 833 832 - 806 803 - 759 758 - 717 714 - 676 675 - 639 638 - 582 581 - 545 539 - 498 ...11 - 3

714/1975
Förordning om befordran på järnväg.
713/1975
Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta
704/1975
Lag om underhåll för barn
702/1975
Lag om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper
701/1975
Lag angående införande av lagen om faderskap.
700/1975
Lag om faderskap
698/1975
Päätös Suomen Pankin vuoden 1975 viidensadan markan setelin paperia, ulkonäköä ja tekotapaa koskevien määräysten julkaisemisesta asetuskokoelmassa
696/1975
Asetus Oulun vapaavaraston käyttämisestä kannettavista maksuista
692/1975
Laki kunnan etuosto-oikeudesta kiinteistönkaupassa
690/1975
Päätös eräiden siementavarain maahan tuonnista
689/1975
Päätös meijerivoin hinnoista
688/1975
Asetus Unkarin kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
687/1975
Asetus pohjoismaiden yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
686/1975
Asetus kansainvälisen pikatiedotusyleissopimuksen voimaansaattamisesta
685/1975
Asetus pohjoismaiden terveydenhoitokorkeakoulua koskevan sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
682/1975
Päätös kaatumatautisten hoitolaitosten päivämaksusta
681/1975
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Merijärven ja Vihannin kunnista sekä Oulaisten kauppalasta Pyhäjoen kuntaan
680/1975
Päätös Tammisaaren maalaiskunnan Tvärminnen kylän ja eräiden Tenholan ja Bromarvin kunnan kylien ja yksinäistalojen siirtämisestä Hangon kaupunkiin ja muiden Bromarvin kunnan alueiden siirtämisestä Tenholan kuntaan
677/1975
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
676/1975
Förordning om meddelanden angående vissa familje- och personrättsliga avgöranden av domstol.
Författningsändringar i nummerordning

1097 - 1060 ...905 - 870 869 - 833 832 - 806 803 - 759 758 - 717 714 - 676 675 - 639 638 - 582 581 - 545 539 - 498 ...11 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.