Författningsändringsregister: 1975

Författningsändringar i nummerordning

1097 - 1060 1052 - 1022 1020 - 982 976 - 943 941 - 906 905 - 870 869 - 833 832 - 806 803 - 759 758 - 717 ...11 - 3

1020/1975
Laki naisen kelpoisuudesta valtion virkaan annetun lain kumoamisesta
1019/1975
Päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1010/1975
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta sekä merimiesveron suorittamisesta vuonna 1976
1009/1975
Laki merimiesveron suorittamisesta vuonna 1976
1008/1975
Laki vuodelta 1976 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1007/1975
Asetus autojen ja moottoripyörien tuonnin yhteydessä kannettavasta väliaikaisesta erityismaksusta annetun asetuksen kumoamisesta
1006/1975
Laki auto- ja moottoripyöräveron väliaikaisesta korottamisesta
1003/1975
Laki kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
1002/1975
Laki välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta
1001/1975
Laki eräiden yhteisöjen velvollisuudesta suorittaa varallisuusveroa vuodelta 1976
999/1975
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
998/1975
Päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksamista varten
989/1975
Talletusten veronhuojennuslaki
988/1975
Laki eräiden yksityisten laitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi
987/1975
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1975 tulo- ja menoarvioon
986/1975
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kotieläinten arvo vuodelta 1975 toimitettavassa verotuksessa määrätään
985/1975
Päätös lääketaksasta
984/1975
Päätös lihan tuotantoavustuksista
983/1975
Päätös maidon tuotantoavustuksista
982/1975
Asetus asunto- ja elinkeinotutkimuksesta
Författningsändringar i nummerordning

1097 - 1060 1052 - 1022 1020 - 982 976 - 943 941 - 906 905 - 870 869 - 833 832 - 806 803 - 759 758 - 717 ...11 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.