Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

1051/1973
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1974
1050/1973
Asetus eräiden ulkoasiainhallinnon virkojen ja toimien perustamisesta
1049/1973
Päätös elintarvikkeisiin käytettäväksi sallituista lisäaineista annettujen päätösten kumoamisesta
1048/1973
Asetus eräiden evankelisluterilaisen kirkon viranhaltijain palkkausluokista
1046/1973
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1973 tulo- ja menoarvioon
1035/1973
Laki valtakunnallisen nuorisotyön valtionavusta
1034/1973
Laki svenska social- och kommunalhögskolan -nimisestä korkeakoulusta
1033/1973
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta
1032/1973
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta
1031/1973
Laki Turun yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta
1030/1973
Laki Turun yliopistosta
1029/1973
Laki valtion haltuun siirtyvän Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjaston henkilökunnan aseman järjestämisestä
1028/1973
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan lapsen kotikunnan on suoritettava korvausta vieraalle kunnalle tämän kunnan peruskoulua tai sitä korvaavan yksityisen oppikoulun peruskoulua vastaavaa luokkaa käyvästä oppilaasta
1027/1973
Asetus maidon ja vehnän markkinoimismaksusta
1026/1973
Laki maidon ja vehnän markkinoimismaksusta
1025/1973
Asetus Espanjan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1024/1973
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 61 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
1023/1973
Asetus Neuvostoliiton kanssa Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1022/1973
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 21 artiklan 1 kappaleen ja D-liitteen muutosten hyväksymisestä sovellettavaksi Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa
1021/1973
Asetus Norjan kanssa kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi tulo- ja omaisuusverojen osalta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.