Författningsändringsregister: 1969

Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 903 - 869 868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 ...10 - 1

868/1969
Laki asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun lain (1/68) soveltamiajan pitentämisestä
866/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
865/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
864/1969
Päätös Itä-Suomen maanjako-oikeuden vakinaisen ja väliaikaisen puheenjohtajan toimialueiden jaosta
863/1969
Päätös Turun maanjako-oikeuden vakinaisen ja väliaikaisen puheenjohtajien toimialueiden jaosta
861/1969
Asetus eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
860/1969
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta oikeusministeriössä
859/1969
Asetus Imatran Voima Osakeyhtiön ydinvoimalaitoksen hankintaan liittyvälle luotolle annettavista valtion takauksista
858/1969
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
856/1969
Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta
855/1969
Laki eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
854/1969
Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1970
853/1969
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon
852/1969
Päätös huoneenvuokrien valvonnasta ja säännöstelystä vuonna 1970
850/1969
Asetus valtion virkapukuavustuksesta
848/1969
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen soveltamisesta
847/1969
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
846/1969
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta
845/1969
Statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier
841/1969
Päätös valtion virkamiesasuntojen vuokrista
Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 903 - 869 868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.