Författningsändringsregister: 1969

Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 903 - 869 868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 ...10 - 1

840/1969
Päätös makeisvalmisteverosta
839/1969
Päätös virvoitusjuomaverosta
838/1969
Asetus keskioluen ja vahvan oluen valmisteverosta
837/1969
Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
836/1969
Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
833/1969
Päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
832/1969
Päätös eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain ja sen voimaansaattamisesta annetun lain mukaisesti tarkistettuina 1.1.1970 lukien
831/1969
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennuspaikan ja maapohjan käypä arvo sekä rakennusmaa-alueen lisäarvo on tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1969 arvioitava
830/1969
Päätös eräiden sairaalamaksujen perimisestä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä
829/1969
O Oikeuskanslerin yleinen ohje poliisitarkastajan syyttämisvelvollisuudesta lääninsyyttäjänä
827/1969
Päätös muutoksenhakuoikeuden kieltämisestä valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön hintojen, maksujen ja vuokrien säännöstelyä koskevissa asioissa antamista päätöksistä
826/1969
Päätös taloudellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970 annetun lain 1 §:n soveltamisesta
824/1969
Förordning om varulotterier.
823/1969
Asetus Pohjoismaiden neuvoston perussäännön eräiden muutosten voimaansaattamisesta
819/1969
Päätös työeläkelakien mukaisen eläketurvan sitomisesta palkkatasoon
817/1969
Asetus luotsaustaksasta
815/1969
Asetus eräiden posti-ja lennätinlaitoksen virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
813/1969
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
810/1969
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1970
808/1969
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä erässä tapauksissa
Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 903 - 869 868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.