Författningsändringsregister: 1969

727/1969
Päätös yleisten ammattikoulujen kustannuksiin myönnettävistä erikoisavustuksista
726/1969
Päätös valtion moottorikulkuneuvojen käytöstä
724/1969
Päätös työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistamisesta
723/1969
Päätös teollisuuslainojen yleisistä ehdoista
717/1969
Laki vuodelta 1970 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä
711/1969
Laki taloudellisesta suunnittelukeskuksesta
710/1969
Asetus eräiden sairaalamaksujen perimisestä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä
705/1969
Asetus Pekema Oy:n lainojen valtion takauksista
704/1969
Asetus Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n, Suomen Kiinteistöpankki Oy:n sekä Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n ulkomaisen kunnallisobligaatiolainan valtion takauksesta
703/1969
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon
702/1969
Asetus pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
701/1969
Asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
700/1969
Asetus Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muutoksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta
699/1969
Laki Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä
698/1969
Päätös kotimaiselle valmistajalle keskioluen ja vahvan oluen valmistukseen käytettyjen, maassa valmistettujen maltaiden hinnan ja maltaiden maailmanmarkkinahinnan erotuksen tasauksena suoritettavan määrän muuttamisesta
697/1969
Päätös kotimaiselle valmistajalle virvoitusjuomien raaka-aineiden kotimaisten ja maailmanmarkkinahintojen erotuksena suoritettavan määrän muuttamisesta
696/1969
Päätös huoltoloiden hoitopäivämaksun vahvistamisesta
695/1969
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
694/1969
Asetus eräiden posti- ja lennätinlaitoksen virkojen nimien muuttamisesta
691/1969
Asetus kasvinsuojelulaitokselle suoritettavista maksuista

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.