Författningsändringsregister: 1969

Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 ...868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 571 - 540 539 - 512 ...10 - 1

688/1969
Laki valmisteverokonttorin lakkauttamisesta ja sille kuuluvien tehtävien siirtämisestä tullihallitukselle
684/1969
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
682/1969
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1969
676/1969
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
675/1969
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista
674/1969
Päätös työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
673/1969
Päätös yrittäjien eläkelain 3 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n soveltamisesta
671/1969
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n soveltamisesta
668/1969
Förordning om pension för företagare
667/1969
Förordning om pension för lantbruksföretagare
663/1969
Asetus Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta
662/1969
Asetus samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä ulkomaalaisille kuin maan omille kansalaisille koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
661/1969
Asetus koneiden suojalaitteilla varustamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
660/1969
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
659/1969
Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
658/1969
Laki Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä
657/1969
Päätös majavan metsästämisestä
655/1969
Päätös eräiden kloorattuja hiilivetyjä sisältävien torjunta-aineiden myynnin ja käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta
654/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
653/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 ...868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 571 - 540 539 - 512 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.