Författningsändringsregister: 1969

Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 ...840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 571 - 540 539 - 512 511 - 478 ...10 - 1

650/1969
Kolttien maanjärjestelyasetus
649/1969
Porotila-asetus
645/1969
Päätös asumiskustannusten arvioimisen perusteista asumistukea määrättäessä
644/1969
Päätös Turo Oy:n Eläkesäätiö s.r. nimisen eläkesäätiön suoritettavan eläkkeen ulosmittauskiellosta
641/1969
Päätös kotimaiselle valmistajalle keskioluen ja vahvan oluen valmistukseen käytettyjen, maassa valmistettujen maltaiden hinnan ja maltaiden maailmanmarkkinahinnan erotuksen tasauksena suoritettavan määrän muuttamisesta
640/1969
Päätös kotimaiselle valmistajalle makeisvalmisteiden raaka-aineiden kotimaisten ja maailmanmarkkinahintojen erotuksena suoritettavan määrän muuttamisesta
639/1969
Päätös kotimaiselle valmistajalle eräiden elintarviketuotteiden raaka- aineiden kotimaisten ja maailmanmarkkinahintojen erotuksena suoritettavan määrän muuttamisesta
638/1969
Päätös kotimaiselle valmistajalle virvoitusjuomien raaka-aineiden kotimaisten ja maailmanmarkkinahintojen erotuksena suoritettavan määrän muuttamisesta
637/1969
Päätös huumausaineneuvottelukunnasta
636/1969
Förordning om patentombud
632/1969
Förordning om vårdbidrag för barn.
631/1969
Asetus kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta
630/1969
Päätös rantakaavoissa käytettävistä merkinnöistä
618/1969
K Ylivieskan kaupungin perustamiskirja
617/1969
Asetus Ylivieskan kaupungin perustamisesta
615/1969
Asetus asiantuntijoille patenttiasioissa maksettavasta korvauksesta
612/1969
Myrkkyasetus
611/1969
Asetus eräiden kouluhallituksen toimien nimien muuttamisesta
607/1969
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
605/1969
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta
Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 ...840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 571 - 540 539 - 512 511 - 478 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.