Författningsändringsregister: 1969

Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 903 - 869 868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 ...10 - 1

930/1969
Asetus Svasimaan kansalaisten viisumivapaudesta
929/1969
Asetus Unkarin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
928/1969
Asetus Suomen Tasavallan ja Korean Demokraattisen Kansantasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
927/1969
Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Korean Demokraattisen Kansantasavallan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
926/1969
Asetus Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
925/1969
Laki kansainvälisistä kehitysluotoista
924/1969
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan asuin-, toimisto-, myymälä-, talous-, tehdas- ja varastorakennusten jälleenhankinta-arvo on vuodelta 1969 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
919/1969
Päätös Loimaan kauppalan seurakunnan nimen muuttamisesta Loimaan kaupunkiseurakunnaksi ja Loimaan seurakunnan nimen muuttamisesta Kanta-Loimaan seurakunnaksi
918/1969
Asetus tapaturmavirastosta
917/1969
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
916/1969
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumien selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
915/1969
Päätös valtion eläkelain 2 §:ssä säädetyn keskimääräisen työansion markkamäärän tarkistamisesta
914/1969
Päätös maatilataloutta harjoittavan verovelvollisen veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä
913/1969
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
912/1969
Päätös Lauttasaaren maantiesillan liikennöimisestä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
911/1969
Päätös sairausvakuutuslain 16 §:ssä säädettyjen markkamäärien korottamisesta
907/1969
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
906/1969
Asetus eräiden valtioneuvoston kanslian hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
905/1969
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B- liitettä koskevan muutoksen voimaansaattamisesta
904/1969
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention D- liitettä koskevien muutosten voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

930 - 904 903 - 869 868 - 841 840 - 808 803 - 776 774 - 728 727 - 691 688 - 653 650 - 605 604 - 573 ...10 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.