Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 178 - 145 143 - 114 111 - 80 77 - 53 52 - 25 24 - 5

77/1967
Asetus Jyväskylän maakunta-arkiston perustamisesta
76/1967
Asetus ylivahtimestarin toimen perustamisesta valtionarkistoon
75/1967
Asetus ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevain viran tai pysyväisen toimen haltijain velvollisuudesta siirtyä toiseen virkaan tai pysyväisen toimeen annetun lain soveltamisesta
74/1967
Asetus Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tulon kaksinkertaisen verottamisen ja tuloveron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
73/1967
Laki Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tulon kaksinkertaisen verottamisen ja tuloveron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden säännösten hyväksymisestä
72/1967
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan asuin-, talous-, liike-, tehdas- ja varastokiinteistöt on vuodelta 1966 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
71/1967
Päätös maidon kuljetusavustuksista
70/1967
Päätös maidon tuotantoavustuksista
69/1967
Päätös meijerien valmistamasta voista suoritettavan hinnanalennuskorvauksen määrästä
68/1967
Päätös meijerien valmistamasta voista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
65/1967
Asetus sosiaaliministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
63/1967
Asetus valtioneuvoston kanslian erään toimen nimen muuttamisesta
62/1967
Päätös lypsylehmien luvun perusteella annettavista avustuksista
61/1967
Päätös kuntien ryhmityksestä tukiosan kustannusosuuden maksamiseksi kansaneläkelaitokselle
60/1967
Päätös lisätystä rakennushallituksesta annetun päätöksen kumoamisesta
59/1967
Asetus lisätystä rakennushallituksesta
57/1967
Asetus piirieläinlääkärien ohjesäännöistä
55/1967
Terveydenhoitoasetus
54/1967
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
53/1967
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 178 - 145 143 - 114 111 - 80 77 - 53 52 - 25 24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.