Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 644 - 605 604 - 570 569 - 538 537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 ...24 - 5

644/1967
Laki autorekisterikeskuksesta
643/1967
Asetus valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
642/1967
Laki eräiden virkojen toimien perustamisesta
640/1967
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ohjeista ammattitaudin toteamiseksi
639/1967
Ammattitautiasetus
638/1967
Ammattitautilaki
636/1967
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa
632/1967
Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
631/1967
Asetus Suomen , Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen yhteistyötä öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemiseksi annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
630/1967
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun hidastetun tullinalennusaikataulun nopeuttamisesta
629/1967
Laki Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hidastetun tullinalennusaikataulun nopeuttamisesta
627/1967
Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa
626/1967
Laki virkatointa suoritettaessa aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta eräissä tapauksissa
625/1967
Lag om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande
619/1967
Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1968 sovellettavasta pidätystaulukosta
618/1967
Päätös ennakkopidätysten toimittamisesta vuoden 1968 tammikuussa
609/1967
Päätös eräiden tuontimaksujen vapauttamisehdoista
607/1967
Asetus maataloustuotteiden tuontimaksuista
606/1967
Laki maataloustuotteiden tuontimaksuista
605/1967
Päätös ennakkopidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 644 - 605 604 - 570 569 - 538 537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 ...24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.