Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...569 - 538 537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 328 - 297 296 - 267 265 - 219 ...24 - 5

394/1967
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
393/1967
Päätös meijerivoin hinnoista
392/1967
Päätös kotimaisen mallasohran hinnasta
391/1967
Päätös sokerijuurikkaiden sokeripitoisuuden määrittämisestä
385/1967
Päätös turkiseläinten rehuksi käytettävien vehnäalkioiden tuontimaksun palauttamisesta
384/1967
Asetus eräiden lääkintöhallituksen toimien muuttamisesta
381/1967
Asetus Suomen Tasavallan itsenäisyyden 50-vuotispäivän johdosta lyötävästä hopeisesta kymmenen markan juhlarahasta
380/1967
Laki Jyväskylän yliopistosta
373/1967
Päätös 11 päivänä joulukuuta 1953 annetussa asuntotuotannon veronhuojennuslaissa tarkoitetusta käyvästä korosta
372/1967
Päätös maatilamaidon tilasäiliöistä ja kuljetustankeista
368/1967
Asetus Mustialan maatalousoppilaitoksen lehtorin viran muuttamisesta
366/1967
Asetus valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
365/1967
Asetus yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin perussäännön voimaansaattamisesta
364/1967
Asetus Alankomaiden Kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
363/1967
Laki alankomaiden Kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
362/1967
S Tilisääntö
361/1967
Asetus valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta
360/1967
Päätös valtion Haapasaari-Virolahden saaristoalueen ohjesäännöstä
359/1967
Päätös näädän ja saukon metsästämisestä
358/1967
Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1968
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...569 - 538 537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 328 - 297 296 - 267 265 - 219 ...24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.