Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 ...24 - 5

355/1967
Asetus kouluasiainneuvostosta
353/1967
Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta vuonna 1967
352/1967
Asetus Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välillä tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
351/1967
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tehdyn pysyvän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission muodostamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
350/1967
Asetus Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
349/1967
Laki Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
348/1967
Asetus käsityönopettajaosaston perustamisesta Rauman seminaariin.
346/1967
Asetus Helsingin käsityönopettajistosta
345/1967
Laivatyöturvallisuuslaki
344/1967
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista
341/1967
Asetus eräitten riistaeläinten metsästämisestä
340/1967
Asetus lapsen elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
339/1967
Laki lapsen elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta
338/1967
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
336/1967
Päätös tasavallan presidentin valitsijamiesten paikkojen jaosta eri vaalipiirien kesken
333/1967
Asetus kansainvälisen pikatiedotusyleissopimuksen voimaansaattamisesta
332/1967
Asetus pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
331/1967
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
330/1967
Kansanedustajain perhe-eläkelaki
329/1967
Lag om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 ...24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.