Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 178 - 145 ...24 - 5

328/1967
Lag om organisering av konstens främjande
326/1967
Päätös päällikön velvollisuuksista aluksen merikelpoisuuteen ja laivapäiväkirjan pitämiseen katsoen
325/1967
Päätös erään tilan siirtämisestä Pulkkilan kunnasta Rantsilan kuntaan
324/1967
Päätös erään tilan siirtämisestä Rantsilan kunnasta Pulkkilan kuntaan
323/1967
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Uudenkaarlepyyn maalaiskunnasta Purmon kuntaan
322/1967
Asetus pelastuspalkkion jakamisessa noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen suoritettua pelastuksen
321/1967
Förordning med tillämpningsföreskrifter till sjölagens stadganden om sjöförklaring (sjöförklaringsförordning).
316/1967
Päätös eräiden valtion virkojen ja toimien palkkausluokkiin sijoittelun tarkistusten vahvistamisesta
315/1967
Päätös eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain (427/64) ja sen voimaansaattamisesta annetun lain (431/64) mukaisesti tarkistettuna 1.6.1967 lukien.
314/1967
Päätös eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain (427/64) ja sen voimaansaattamisesta annetun lain (431/64) mukaisesti tarkistettuna 1.1.1967 lukien.
313/1967
Päätös erään tilan siirtämisestä Jyväskylän maalaiskunnasta Jyväskylän kaupunkiin
312/1967
Päätös kotimaisen sokerintuotannon turvaamisesta annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden vahvistamisesta
304/1967
Asetus julkaisujen kansainvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
303/1967
Laki julkaisujen kansainvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
302/1967
Asetus virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
301/1967
Laki virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
300/1967
Asetus kaupallisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta
299/1967
Laki kaupallisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
298/1967
Päätös valtioneuvoston betoni- ja teräsbetonirakenteiden määräyksistä antaman päätöksen soveltamisesta betonielementtirakenteisiin
297/1967
Päätös valtioneuvoston betoni- ja teräsbetonirakenteiden määräyksistä antaman päätöksen soveltamisesta
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 178 - 145 ...24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.