Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 178 - 145 143 - 114 111 - 80 77 - 53 52 - 25 24 - 5

143/1967
Laki eräiden sopimuspalkkaisten virkojen täyttämisestä
142/1967
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatalouskiinteistö on vuodelta 1966 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
141/1967
Päätös maatilatalouden kehittämisrahastosta
139/1967
Päätös kirjastohuoneistojen lämmitys-, valaistus- ja siivouskustannusten perusteista
138/1967
Päätös kirjastorakennusten ja -huoneistojen kunnossapitokustannusten perusteista
137/1967
Asetus Pohjoismaiden välisen sairauskuljetusvakuutettujen siirtoa sekä sairausapua tilapäisen oleskelun aikana koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
136/1967
Asetus eräiden Tampereen teknillisen oppilaitoksen opettajan virkojen muuttamisesta
135/1967
Asetus valtionrautateillä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen välisessä tavarayhdysliikenteessä sovellettavasta tariffista
134/1967
Asetus Aero O/Y:n ottamien ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
132/1967
Salaojituslaki
131/1967
Päätös sellaisista poikkeuksista sairausvakuutuslain säännöksiin, jotka johtuvat Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä tehdyistä vastavuoroisista sopimuksista
129/1967
Päätös maalaiskuntien ja kauppaloiden kansakoulurakennusten kunnossapitoavustuksen perusteiden vahvistamisesta
128/1967
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen
127/1967
Päätös kotimaisen liima- ja sidosaineteollisuuden raaka-aineeksi myytävän perunajauhon hinnan alentamisesta
126/1967
Päätös kotimaisen mallasohran hinnan alentamisesta eräissä tapauksissa
125/1967
Päätös kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1966 oppilasmäärän perusteella maksettavasta valtionavustuksesta
124/1967
Asetus ulkoasiainministeriöstä
123/1967
Asetus kuvalaitoksen johtajan viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
117/1967
Asetus Oulangan biologisen aseman asemanhoitajan viran perustamisesta Oulun yliopistoon
114/1967
Päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 ...328 - 297 296 - 267 265 - 219 218 - 183 178 - 145 143 - 114 111 - 80 77 - 53 52 - 25 24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.