Författningsändringsregister: 1967

Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 644 - 605 604 - 570 569 - 538 537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 ...24 - 5

677/1967
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
676/1967
Penningautomatförordning.
675/1967
Asetus opetusministeriön virkojen ja toimien perustamisesta sekä lakkauttamisesta
674/1967
Laki Neuvostoliittoinstituutista
673/1967
Asetus valtion eläkeneuvottelukunnasta
672/1967
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön perussääntöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
671/1967
Asetus valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
669/1967
Laki nuorten työntekijäin suojelusta
665/1967
Laki kuntien kantokykyluokituksesta
663/1967
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
661/1967
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
660/1967
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
659/1967
Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
656/1967
Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar
652/1967
Laki Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1968
651/1967
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1967 tulo- ja menoarvioon
650/1967
Päätös metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista ja hevossuojista
649/1967
Asetus metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista
646/1967
Asetus työttömyyskorvauksesta
645/1967
Laki työttömyyskorvauksesta
Författningsändringar i nummerordning

677 - 645 644 - 605 604 - 570 569 - 538 537 - 493 490 - 458 453 - 426 424 - 395 394 - 358 355 - 329 ...24 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.