Författningsändringsregister: 1966

Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 748 - 713 712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 ...14 - 2

748/1966
Laki nuorison talletustoiminnan edistämisestä
746/1966
Päätös sosiaaliministeriön päätöksen, joka sisältää ohjeet työntekijäin eläkeasetuksen 7 §:ssä säädetyn palkan laskemista varten, kumoamisesta
745/1966
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista
743/1966
Päätös merimieseläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
737/1966
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
734/1966
Päätös eräiden tuontimaksujen vapauttamisehdoista
732/1966
Asetus maataloustuotteiden tuontimaksuista
731/1966
Laki maataloustuotteiden tuontimaksuista
729/1966
Asetus valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
728/1966
Asetus eräiden valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
726/1966
Päätös Pietarsaaren raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
725/1966
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
724/1966
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
722/1966
Lag om skatt på motorfordon.
720/1966
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa.
718/1966
Päätös kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettavasta korvauksesta
717/1966
Päätös , joka sisältää ohjeet kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä Suursaaren sopimusalueella Suomenlahdella Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton aluevesillä
716/1966
Päätös sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettavasta korvauksesta
715/1966
Päätös erityisestä rokotustilaisuudesta suoritettavasta palkkiosta
713/1966
Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 748 - 713 712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 ...14 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.