Författningsändringsregister: 1966

Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 748 - 713 712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 ...14 - 2

631/1966
Laki Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muutosten ja lisäysten hyväksymisestä
629/1966
Laki aluevaihdon suorittamisesta valtion ja Oulun kaupungin välillä
627/1966
Laki teurasruhojen punnituksesta
618/1966
Pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan.
612/1966
Förordning om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner
611/1966
Förordning om statens pensioner
608/1966
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteista vuosina 1967-1969
607/1966
Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
606/1966
Asetus TIR tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
605/1966
Asetus öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemisestä koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
604/1966
Asetus Pohjoismaiden välisen sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
602/1966
Asetus erikoissopimustullien alkutullien muuttamisesta.
599/1966
Päätös eläinlääketieteellisen korkeakoulun klinikoille ja laitoksille perittävistä maksuista
598/1966
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta
597/1966
Asetus vakausmaksuista
596/1966
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention tullipalautusta koskevien muutosten ja näiden soveltamista koskevien määräysten voimaansaattamisesta
592/1966
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa säädettyjen eräiden rajamäärien korottamisesta
591/1966
Päätös työntekijän eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistamisesta
586/1966
Asetus toimenpiteistä alusten aiheuttamien öljyvahinkojen estämiseksi annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
583/1966
Asetus Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kahden laboraattorin viran lakkauttamisesta ja kahden laboratorioinsinöörin viran perustamisesta
Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 748 - 713 712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 ...14 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.