Författningsändringsregister: 1966

Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 748 - 713 712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 ...14 - 2

581/1966
Asetus Gambian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
579/1966
Asetus Helsingin yliopiston lääketieteellisen keskuskirjaston kirjastonhoitajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista
577/1966
Laki vuodelta 1967 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä
576/1966
Laki vuonna 1967 liikkeelle laskettujen obligaatiolainojen veronhuojennuksista
574/1966
Asetus Helsingin yliopiston hammaslääketieteen professorin virkojen nimien muuttamisesta
573/1966
Asetus Helsingin yliopiston puhetekniikan ja suomenkielisen kaunoluvun lehtorin viran nimen muuttamisesta puheilmaisun ja lausunnan lehtorin viraksi
572/1966
Asetus Helsingin yliopiston eräiden kasvatus- ja opetusopin virkojen nimien muuttamisesta kasvatustieteen viroiksi
569/1966
Päätös eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain (427/64) ja sen voimaasaattamisesta annetun lain (431/64) mukaisesti tarkistettuna 1.1.1967 lukien.
568/1966
Laki valtion painatuskeskuksesta
566/1966
Päätös ilveksen ja oravan metsästämisestä
565/1966
Päätös Vaasan Kauppakorkeakoulu nimisen kauppakorkeakoulun ohjesäännön (perussäännön) vahvistamisesta
562/1966
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1967
557/1966
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
555/1966
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1966
554/1966
Asetus asuntohallituksen virkojen ja toimien perustamisesta
553/1966
Asetus asuntohallituksesta
552/1966
Asetus tavaroiden tullausarvoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
551/1966
Asetus hammasteknikkojen erikois- ja jatkokurssien opetus- ja harjoitustehtävinä valmistetuista hammasteknillisistä töistä suoritettavista maksuista
549/1966
Päätös kehitysalueiden teollisuuden sekä eräiden muiden elinkeinoalojen investointiluotoista
548/1966
Päätös kehitysalueiden teollisuuden sekä eräiden muiden elinkeinoalojen investointiluottojen korkohyvityksestä
Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 748 - 713 712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 ...14 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.