Författningsändringsregister: 1966

Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 ...712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 391 - 354 353 - 327 ...14 - 2

499/1966
Asetus asuntotuotantolain nojalla vuonna 1967 myönnettävistä lainoista ja asuntotakuista
497/1966
Päätös sairausvakuutuslain 16 §:ssä säädettyjen markkamäärien korottamisesta
496/1966
Päätös lapsilisän määrien korottamisesta
494/1966
Asetus maksuista Suomen kotimaisessa lennätinliikenteessä
493/1966
Asetus maksuista posti- ja lennätinlaitoksen kotimaisessa puhelinliikenteessä
489/1966
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen valmisteista ja tutkimuksista suoritettavasta korvauksesta
487/1966
Päätös väkijuomien maahantuonnin rajoittamisesta eräissä tapauksissa
485/1966
Asetus taiteiden edistämiseksi annettavien valtion apurahojen jakamista kolmivuotiskautena 1966 - 68
484/1966
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön vahvistamista koskevan selityskirjan sekä mainitun kalastussäännön 2 ja 6 §:n muuttamisesta koskevan selityskirjan voimaansaattamisesta
483/1966
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä Tornion- ja Muonionjoissa koskevan sopimuksen soveltamisesta koskevan selityskirjan voimaansaattamisesta
482/1966
Asetus Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen konsulisopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
481/1966
Laki Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen konsulisopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
480/1966
Päätös ilveksen, saukon, majavan, näädän ja piisamin metsästämisestä
478/1966
Asetus erään posti- ja lennätinlaitoksen toimen lakkauttamisesta
473/1966
Asetus Aasian Kehityspankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta
472/1966
Laki Aasian Kehityspankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
471/1966
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
470/1966
Päätös kehitysalueiden talouden edistämisestä
469/1966
Päätös Pohjois- ja Sisä-Suomen alueella viljellyn rukiin tuotantopalkkioista
468/1966
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 ...712 - 678 677 - 632 631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 391 - 354 353 - 327 ...14 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.