Författningsändringsregister: 1966

Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 ...631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 391 - 354 353 - 327 326 - 280 279 - 243 ...14 - 2

427/1966
Asetus Helsingin sokeainkoulun ruotsinkielisen osaston muuttamisesta erilliseksi ruotsinkieliseksi sokeainkouluksi
425/1966
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B- liitteen II luettelon 4 alkuhuomautuksen muutoksen voimaansaattamisesta
424/1966
Päätös eräiden ylimääräisten toimenhaltijain palkkausluokasta eläkettä myönnettäessä
423/1966
Päätös eräiden ylimääräisten toimenhaltijain palkkausluokasta ikälisää myönnettäessä
422/1966
Päätös palkkauksen maksamisesta valtion ylimääräisille toimenhaltioille ja tilapäisille toimihenkilöille heinäkuun 29 päivänä 1966
418/1966
Päätös kotimaassa tuotetun viljan ja herneen laatuvaatimuksista
417/1966
Päätös metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetussa laissa tarkoitetusta työehtosopimuksesta
414/1966
Asetus Nylands Svenska Lantbrukssällskap-nimisen maanviljelysseuran tehtävistä Porkkalan alueen jälleenrakentamistyössä annetun asetuksen kumoamisesta.
413/1966
Asetus lisävaltuuksien myöntämisestä valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1966 aikana
410/1966
Laki osakeyhtiöistä annetun lain 44 §:n muuttamisesta.
407/1966
Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään Savonlinnan lyseon vanha kiinteistö Savonlinnan kaupungille
404/1966
Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta vuonna 1966
401/1966
Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista verolakeihin
400/1966
Laki valtion omistaman koskiosuuden luovuttamisesta Enso-Gutzeit Osakeyhtiö ja Oy Tampella Ab nimisille yhtiöille
398/1966
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1966 tulo- ja menoarvioon
396/1966
Päätös kotieläinten ruokintaan käytettävän maissin hinnan alentamisesta
395/1966
Päätös bensiinikäyttöisten maataloustraktorien polttoaineen hinnan osittaisesta palauttamisesta vuodelta 1965
394/1966
Päätös valtion elokuvapalkintojen jakamisesta
393/1966
Asetus ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunnasta
392/1966
Asetus eräitten riistaeläinten metsästämisestä
Författningsändringar i nummerordning

787 - 749 ...631 - 583 581 - 548 547 - 501 499 - 468 466 - 431 427 - 392 391 - 354 353 - 327 326 - 280 279 - 243 ...14 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.