Författningsändringsregister: 1964

Författningsändringar i nummerordning

712 - 670 669 - 636 635 - 595 594 - 551 545 - 517 516 - 479 478 - 451 450 - 418 417 - 388 387 - 344 ...13 - 1

635/1964
Kirkkolaki
633/1964
Päätös invaliidien tai muiden vajaatyökykyisten ammatinvalinnanohjaukseen liittyvää tutkimusta ja ohjausta suorittavien laitosten valtion avustuksesta
632/1964
Asetus ammatinvalinnanohjauksesta
631/1964
Asetus liikevaihtoverohallinnosta
626/1964
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen eräiden määräaikojen pitentämisestä
625/1964
Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta
622/1964
Asetus valtion teknillisen tutkimuslaitoksen toimittamista aineenkoetustehtävistä suoritettavien maksujen korottamisesta
621/1964
Asetus opintokerhotoiminnan valtionavusta annetun lain täytäntöönpanosta
620/1964
Förordning angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
618/1964
Asetus merimieslain eräiden säännösten soveltamisesta Ruotsin tai Tanskan kansallisuutta oleviin merimiehiin
617/1964
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1965
616/1964
Laki eräiden sotilasvammalain mukaisten korvausten korottamisesta
614/1964
Päätös ennakonpidätysten toimittamisesta vuoden 1965 tammikuussa
612/1964
Päätös ammattikoulujen opettajaopistojen pääsyvaatimuksista
611/1964
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1965
610/1964
Päätös kotimaiselle valmistajalle makeisvalmisteiden raaka-aineiden kotimaisten ja maailmanmarkkinahintojen erotuksena suoritettavan määrän muuttamisesta
608/1964
Asetus Suomen ulkomaisten edustustojen sijoituksesta ja toimipiireistä
607/1964
Laki valtion vuoden 1965 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
599/1964
Asetus tulliaseman perustamisesta Inkooseen
595/1964
Ilmailulaki
Författningsändringar i nummerordning

712 - 670 669 - 636 635 - 595 594 - 551 545 - 517 516 - 479 478 - 451 450 - 418 417 - 388 387 - 344 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.