Författningsändringsregister: 1964

Författningsändringar i nummerordning

712 - 670 669 - 636 635 - 595 594 - 551 545 - 517 516 - 479 478 - 451 450 - 418 417 - 388 387 - 344 ...13 - 1

594/1964
Liikenneministeriön päätös rajavartiostojen esikunnan väliaikaisesta tililaitoksesta
593/1964
Päätös eräiden tietojen antamisesta virallista merenkulkutilastoa varten
592/1964
Asetus maalaitosten paineastiain valvojien pätevyyskirjoista
591/1964
Asetus säätiölain soveltamisesta
590/1964
Asetus Korppoon väliaikaisen tulliaseman lakkauttamisesta
589/1964
Asetus erikoissopimustullien alkutullien muuttamisesta
588/1964
Päätös vuonna 1965 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
584/1964
Asetus aluksenomistajan velvollisuudesta antaa erinäisiä tilastollisia tietoja annetun asetuksen kumoamisesta
583/1964
J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1965
581/1964
Asetus Irakin kanssa taloudellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
580/1964
Asetus hammasteknikon toimen harjoittamisesta
576/1964
Päätös eräiden suoritusten maksamisesta elinkustannusindeksin perusteella tarkistettuna 1 päivästä tammikuuta 1965 lukien
575/1964
Päätös valtion viran tai toimen haltijan palkkauksen suorittamisessa käytettävien palkkaustaulukoiden vahvistamisesta
574/1964
Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1965
572/1964
Laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta
569/1964
Asetus säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä
563/1964
Päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueista
558/1964
Asetus suostumusta avioliittoon, vähimmäisavioikää ja avioliittojen kirjaamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
552/1964
Laki väliaikaisista poikkeuksista naisten ylityökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
551/1964
Päätös työntekijän eläkeasetuksen ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
Författningsändringar i nummerordning

712 - 670 669 - 636 635 - 595 594 - 551 545 - 517 516 - 479 478 - 451 450 - 418 417 - 388 387 - 344 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.