Författningsändringsregister: 1964

Författningsändringar i nummerordning

712 - 670 669 - 636 635 - 595 594 - 551 545 - 517 516 - 479 478 - 451 450 - 418 417 - 388 387 - 344 ...13 - 1

516/1964
Laki eräiden Jämsän kunnassa sijaitsevien alueiden myymisestä Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiölle
513/1964
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1964 aikana
508/1964
Päätös valtion virkamiesasuntojen vuokrien määräämisperusteista
507/1964
Päätös Lahden raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
504/1964
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
503/1964
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
502/1964
Päätös lapsilisän määrien korottamisesta
501/1964
Päätös kotimaisen elokuvatuotannon avustamisesta
496/1964
Asetus Suomen ja Ruotsin välisen vastavuoroisuudesta tavaramerkkiasiassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
493/1964
Päätös niistä palkkioista, jotka lääkärillä on oikeus saada sairausvakuutuslain nojalla antamistaan tiedoista ja lausunnoista
491/1964
Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
490/1964
Laki kahvin tuonnin säännöstelystä vuonna 1962 tehdyn kansainvälisen kahvisopimuksen perusteella
489/1964
Päätös uloskäytävistä
487/1964
Päätös asuntolainojen korosta
485/1964
Päätös eräiden asutusluottojen korosta ja takaisinmaksamisesta
483/1964
Asetus Meksikon kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
482/1964
Asetus vuonna 1962 tehdyn kansainvälisen kahvisopimuksen voimaansaattamisesta
481/1964
Asetus ammatinharjoittamisvälineiden väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta
480/1964
Laki ammatinharjoittamisvälineiden väliaikaista maahantuontia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta
479/1964
Asetus näyttelyissä, messuilla, kokouksissa ja niiden kaltaisissa tilaisuuksissa näytteille asetettavien tai käytettävien tavaroiden maahantuonnin helpotuksia koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

712 - 670 669 - 636 635 - 595 594 - 551 545 - 517 516 - 479 478 - 451 450 - 418 417 - 388 387 - 344 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.