Författningsändringsregister: 1963

Författningsändringar i nummerordning

670 - 641 640 - 613 611 - 577 575 - 545 544 - 506 504 - 473 468 - 433 432 - 402 401 - 376 375 - 346 ...7 - 1

611/1963
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen eräiden määräaikojen pitentämisestä
608/1963
Laki uuden liikevaihtoverolain aiheuttamista muutoksista asuinrakennusten tuotantoon käytettyjen rakennustarvikkeiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron palautukseen
603/1963
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1963 tulo- ja menoarvioon
602/1963
Päätös eräille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
601/1963
Päätös eräistä muutoksista oikeudellisessa jaoituksessa
600/1963
Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain soveltamisesta Suomen sekä Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä
598/1963
Förordning om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister.
597/1963
Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain täytäntöönpanosta
596/1963
Asetus vakausmaksujen korottamisesta.
595/1963
Asetus Puolan kanssa tehdyn harjoittelijanvaihtosopimuksen voimaansaattamisesta.
594/1963
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
593/1963
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen II luettelon muutoksen voimaansaattamisesta
592/1963
Laki tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta
590/1963
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1964
589/1963
Laki kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin
587/1963
Laki eräiden ydinräjäytysten kieltämisestä
586/1963
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta
584/1963
Päätös eräistä muutoksista hallinnollisessa jaoituksessa
583/1963
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta
577/1963
Laki valtion vuoden 1964 obligaatiolainojen verohuojennuksista
Författningsändringar i nummerordning

670 - 641 640 - 613 611 - 577 575 - 545 544 - 506 504 - 473 468 - 433 432 - 402 401 - 376 375 - 346 ...7 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.