Författningsändringsregister: 1963

Författningsändringar i nummerordning

670 - 641 640 - 613 611 - 577 575 - 545 544 - 506 504 - 473 468 - 433 432 - 402 401 - 376 375 - 346 ...7 - 1

544/1963
Päätös sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettavasta korvauksesta
542/1963
Päätös henkilö- ja pakettiautoista
541/1963
Päätös ilveksen metsästämisestä
540/1963
Päätös sovittelijan päiväkirja ja sovittelun toimittamisesta annettavan todistuksen kaavojen vahvistamisesta
538/1963
Asetus kansaneläkelain 22 b §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista
534/1963
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1964
533/1963
Laki liikevaihtoveron palauttamisesta
532/1963
Liikevaihtoverolaki
531/1963
Päätös työntekijän eläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
530/1963
Päätös työntekijän eläkelain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan sitomisesta palkkatasoon
529/1963
Päätös työntekijän eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistamisesta
524/1963
Päätös tullitariffinimikkeeseen 23.04 kuuluvan tavaran tuontimaksun muuttamisesta
522/1963
Asetus elatusavun ennakosta
518/1963
Päätös oravan, kärpän, saukon, näädän ja piisamin metsästämisestä.
517/1963
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1963 aikana
511/1963
Päätös kotimaisen villan kaupasta
510/1963
Päätös hinnanerojen perimisestä sokerin hinnankorotusten yhteydessä
508/1963
Asetus Argentiinan kanssa tehdyn, asevelvollisuutta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
507/1963
Laki eräiden Kuusamon kunnan korvausasiain uusintakäsittelystä
506/1963
Laki valtion vastuusta talviolympiakisojen järjestelymenoista
Författningsändringar i nummerordning

670 - 641 640 - 613 611 - 577 575 - 545 544 - 506 504 - 473 468 - 433 432 - 402 401 - 376 375 - 346 ...7 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.