Författningsändringsregister: 1963

Författningsändringar i nummerordning

670 - 641 640 - 613 611 - 577 575 - 545 544 - 506 504 - 473 468 - 433 432 - 402 401 - 376 375 - 346 ...7 - 1

670/1963
Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 mom:ssa mainitussa tapauksessa sovellettavasta pidätystaulukosta vuonna 1964
669/1963
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteista vuosina 1964-1966
668/1963
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
667/1963
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
665/1963
Laki eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista
664/1963
Laki elatusavustusten korottamisesta
663/1963
Laki opintolainan myöntämisestä hammaslääkärintutkinnon suorittamiseksi ulkomailla
655/1963
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
654/1963
Asetus Suomen tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välillä sovellettavien Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention eräiden muutosten voimaansaattamisesta
653/1963
Laki Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen muutosten hyväksymisestä
652/1963
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention eräiden muutosten hyväksymisestä sovellettavaksi Suomen ja vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa
651/1963
Laki ulkomaanedustuksesta
650/1963
Laki Svenska social- och kommunalhögskolan nimisen oppilaitoksen valtionavustuksesta
649/1963
Laki tuulaakimaksun perusteista vuosina 1964-66
647/1963
Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta luovuttamaan eräät Hyvinkään kaupungissa sijaitsevat tontit näiden tonttien vuokraajille
646/1963
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
645/1963
Päätös hinnoista ja maksuista liikevaihtoverouudistuksen yhteydessä
644/1963
Päätös Turun Yliopiston omien rakennusten vuokra-arvon määräämisestä
643/1963
Asetus tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta annetun lain täytäntöönpanosta
641/1963
Asetus sanomalehtien ja aikakautisten julkaisujen postimaksuista kotimaisessa postiliikenteessä
Författningsändringar i nummerordning

670 - 641 640 - 613 611 - 577 575 - 545 544 - 506 504 - 473 468 - 433 432 - 402 401 - 376 375 - 346 ...7 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.