Författningsändringsregister: 1962

Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 671 - 623 622 - 574 573 - 549 547 - 519 518 - 482 481 - 453 452 - 423 422 - 387 386 - 357 ...31 - 2

622/1962
Lag om kreditvillkor inom avbetalningshandeln
621/1962
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1963
617/1962
Laki Lapinmaan asukkaille eräiden tapausten varalta myönnettyä pitennystä muutoksenhakua varten yleensä säädettyyn määräaikaan koskevan julistuksen sekä muutoshakemuksen ajan pitentämisestä eräissä tapauksissa Ahvenanmaan tuomiokunnan kihlakunnanoikeuksista annetun asetuksen kumoamisesta.
615/1962
Päätös kuntien ryhmityksestä tukiosan kustannusosuuden maksamiseksi kansaneläkelaitokselle
613/1962
Asetus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta Uuden Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
612/1962
Asetus Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
611/1962
Asetus Oulun lääninsairaalan käyttämisestä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetussairaalana
602/1962
Asetus viestialan neuvottelukunnasta
598/1962
Laki tulitikkuverosta
591/1962
Päätös kirjastorakennusten ja -huoneistojen piirustusten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista
590/1962
Förordning angående planeringskomissionen för det psykologiska försvaret
589/1962
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteen XIV voimaansaattamisesta
588/1962
Asetus eräistä Helsingin yliopistossa suoritettavista maksuista
582/1962
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1963
581/1962
Päätös kananmunista suoritettavasta lisähinnasta
580/1962
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1963
579/1962
Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1963
577/1962
Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
576/1962
Asetus Oulun yliopiston mikrobiologian professorin toimialaan kuuluvista eräistä tehtävistä
574/1962
Päätös hinnoista ja maksuista rahanuudistuksen yhteydessä
Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 671 - 623 622 - 574 573 - 549 547 - 519 518 - 482 481 - 453 452 - 423 422 - 387 386 - 357 ...31 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.