Författningsändringsregister: 1962

Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 671 - 623 622 - 574 573 - 549 547 - 519 518 - 482 481 - 453 452 - 423 422 - 387 386 - 357 ...31 - 2

573/1962
Asetus Invaliidisäätiön maatalousoppilaitoksesta
571/1962
Päätös valtion virkamiehille maksettavan syrjäseutulisän suorittamisessa käytettävien syrjäseutulisätaulukoiden vahvistamisesta
570/1962
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen suorittamisessa käytettävien palkkaustaulukoiden vahvistamisesta
568/1962
Päätös vuonna 1963 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
567/1962
Päätös yleisten ammattikoulujen kustannuksiin myönnettävistä erikoisavustuksista
566/1962
Asetus metsästyksestä ja riistanhoidon järjestämisestä valtion omistamilla alueilla
565/1962
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen III luettelon muutosten voimaansaattamisesta
564/1962
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen I, II ja III luettelossa mainittujen, eräitä valmistusmenetelmiä koskevien aikamäärien pidentämisestä tehdyn yhteisneuvoston päätöksen voimaansaattamisesta
563/1962
Päätös Kajaanin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
562/1962
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
561/1962
Päätös Peruspankki osakeyhtiö nimisen pankkiosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta
560/1962
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
559/1962
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
558/1962
Päätös ilveksen metsästämisestä
557/1962
Päätös rahalain voimaansaattamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
555/1962
Asetus matkailun hyväksi myönnettävistä tullihelpotuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
554/1962
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta
553/1962
Päätös oravan, kärpän, saukon ja näädän metsästämisestä
550/1962
Asetus eräiden opetusministeriön alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien muuttamisesta
549/1962
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1962 tulo- ja menoarvioon
Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 671 - 623 622 - 574 573 - 549 547 - 519 518 - 482 481 - 453 452 - 423 422 - 387 386 - 357 ...31 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.